Noteikumi-līgums

Pirkšanas un pārdošanas tiešsaistes iepirkšanās veikals Lovatieses.lt noteikumi-līgums:

1. Vispārīgi noteikumi

1.1. Šie piegādes līgumi - noteikumi ( "Noteikumi"), pēc apstiprināšanas pircējam (lasīt noteikumus un atzīmējiet izvēles rūtiņu apgalvojumam "Es tikos ar lovatieses.lt" noteikumiem un piekrīt tiem), ir puses juridiski saistošu dokumentu, ieskicējot Pircēju un Pārdevēja tiesības un pienākumi, preču iegādi un samaksu par tām attiecībā uz piegādi, pienākumiem un citās valstīs ar piegādes līgumiem - "Lovatieses.lt interneta veikalā noteikumiem.

1.2. Pārdevējs patur tiesības jebkurā laikā grozīt, papildināt vai papildināt Noteikumus saskaņā ar likuma prasībām.

1.3. Pērk mūsu e-veikalā ir tiesības:

1.3.1. aktīvās fiziskās personas, t.i. personas, kuras sasniegušas pilngadību, kuras spējas nav ierobežotas ar tiesas procesu;

1.3.2. nepilngadīgajiem no četrpadsmit līdz astoņpadsmit gadiem, tikai pēc saviem vecākiem vai aizbildņiem, izņemot gadījumus, kad tie likvidē savus ienākumus;

1.3.3. juridiskas personas;

1.3.4. visu iepriekšminēto personu pilnvaroti pārstāvji.

1.4. Apstiprinot Noteikumus, Pircējs apstiprina, ka, pamatojoties uz tiesībām iegādāties preces interneta veikalā "Lovatieses.lt".

 
2. Personas datu aizsardzība

2.1. Pērciet tiešsaistē Lovatieses.lt Pircējs var pieteikties tikai šajā mājas lapā.

2.2. Pircējs pasūtot preces pārdevējs attiecīgais satur informāciju laukā jānorāda pienācīgu rīkojuma izpildi nepieciešamo viņu personas dati: vārds, piegādes adresi, tālruņa numuru, e-pasta adresi un citus datus, kas nepieciešami, lai darījumus.

2.3. Pircējs, apstiprinot šos noteikumus piekrīt, ka viņa personas dati tiek apstrādāti preces un pakalpojumus tiešsaistē veikalu Lovatieses.lt mērķiem.

2.4. Pircējs, piekrītot, ka viņa personas dati tiek apstrādāti preces un pakalpojumus tiešsaistes veikalu pārdevēju mērķis, kā arī piekrīt, ka norādīto e-pasta adresi un tālruņa numuru, jānosūta informācijas ziņojumus, kas ir nepieciešami, lai sasniegtu tirdzniecības kārtību.

2.5. Pārdevējs apliecina, ka Pircējs norāda personas dati tiks apstrādāti tikai par precēm un pakalpojumiem, tiešsaistes veikalu Lovatieses.lt, Pārdevējs darbības analīze un tiešais mārketings (ja pircējs atsakās būt viņa personas datus tiešās tirdzniecības nolūkos) nolūkos. Pārdevējs apņemas neizpaust Klienta personas datus trešajām personām.

3. Tirdzniecības līguma noslēgšanas brīdis

3.1. uzskatāms līgums starp pircēju un pārdevēju noslēgts no brīža, kad pircējs izvēloties iepirkuma (-u) produktu (-iem), un pievienojot to iepirkumu grozā, noklikšķiniet uz "Pasūtīt" un, kad pārdevējs sazināties ar Pircēju pa tālruni vai e-pastu. pastu apstiprina pasūtījumu, nosūtot mums e-pastu. pasta pasūtījuma apstiprinājums.

3.2. Katrs Pirkšanas un Pārdošanas līgums, kas noslēgts starp Pircēju un Pārdevēju, tiek reģistrēts un saglabāts interneta veikala "Lovatieses.lt" datu bāzē.

4. Pircēja tiesības

4.1. Pircējam ir tiesības iegādāties preces Lovatieses.lt interneta veikalā saskaņā ar šo Noteikumu un citu Pārdevēja tiešsaistes veikala informāciju.

4.2. Pircējam ir tiesības piekļūt saviem personas datiem un tiesības pieprasīt labot nepareizus, nepilnīgi un neprecīzi personas dati, izstrādāts e-pastu. info@lovatieses.lt pastu vai zvanot uz numuru +370 699 68573 šajā gadījumā pārdevējs ir nekavējoties jāīsteno klientu pieprasījumu (1-2 dienas).

5. Pircēja saistības

5.1. Pircējam par precēm jāapmaksā un jāpieņem saskaņā ar šo Noteikumu noteikumiem.

5.2. Ja mainās Klienta pasūtījuma veidlapā sniegtie dati, viĦam par tiem nekavējoties jāinformē Pārdevējs.

5.3. Pircējs, izmantojot Lovatieses.lt pirkt apņemas ievērot šos noteikumus, citus nosacījumus, ir skaidri izklāstīti interneta veikalā, kā arī kaitējumu Lietuvas likumdošanu.

6. Pārdevēja tiesības

6.1. Ja pircējs mēģina graut tiešsaistes veikalu uz stabilitāti un drošību, vai pārkāpj savas saistības, Pārdevējam ir tiesības nekavējoties un bez brīdinājuma apturēt vai ierobežot iespēju iegādāties vai, izņēmuma kārtā, atcelt reģistrāciju pircējs.

6.2. Būtisku apstākļu gadījumā Pārdevējs var uz laiku vai pilnībā izbeigt tiešsaistes veikalu, nepaziņojot Pircējam bez iepriekšēja brīdinājuma.

6.3. Pārdevējam ir tiesības bez iepriekšēja paziņojuma Pircējam atcelt pasūtījumu, ja pircējs nesamaksā par bankas maksājumā par precēm trīs (3) darba dienu laikā.

6.4. Kad pircējs izvēlas maksājuma veidu - skaidrā naudā brīdī nodošanu, Pārdevējs, nenoteiktības gadījumā par pasūtījuma informāciju, sazinieties Klienta rīkojumu pa telefonu. Preču piegādes termiņš šajā gadījumā sākas no dienas, kad sazinājās ar Pircēju. Pārdevējam ir tiesības bez iepriekšēja paziņojuma Pircējam atcelt pasūtījumu, ja Pārdevējs 3 (trīs) darba dienu laikā nesazinās ar Pircēju.

6.5. Pārdots svarīgu iemeslu dēļ, kas nespēj savlaicīgi un pienācīgai izpildei kārtībā, mēs paturam tiesības mainīt piegādes termiņus un laiku, vai arī pārtraukt pasūtījumu, par to nekavējoties informējot pircēju un atgriežot avansa maksājumu, ja tas ir pircējs maksā. Tāpat Pārdevējs šādā gadījumā var piedāvāt līdzīgu priekšmetu.

7. Pārdevēja pienākumi

7.1. Pārdevējs apņemas nodrošināt Pircēju ar Lovatieses.lt tiešsaistes veikalā sniegtajiem pakalpojumiem saskaņā ar šiem Noteikumiem un tiešsaistes veikaliem.

7.2. Pārdevējs apņemas ievērot Pircēja privātuma tiesības uz viņa personīgo informāciju, t.i. Pircēja norādīto personas datu apstrāde tikai Noteikumu 2. nodaļā un saskaņā ar Lietuvas Republikas normatīvajos aktos noteikto kārtību.

7.3. Pārdevējs apņemas piegādāt preces, kuras Pircējs ir pasūtījis, saskaņā ar Noteikumu 9. punktā noteiktajiem nosacījumiem viņa norādītajā adresē.

7.4. Pārdevējs svarīgu apstākļu dēļ nespēj piegādāt Pircējam pasūtīto preci, apņemas piedāvāt līdzīgu vai, cik vien iespējams, produktu, kas ir salīdzināms ar viņa īpašumiem. Pircējs atsakās pieņemt viņa vai analogas funkcijas, visvairāk līdzīgs produkts, pārdevējs piekrīt atmaksāt naudu, ko pircējs samaksājis trīs (3) darba dienu laikā, ja maksājums tika veikts iepriekš.

8. Preču cenas, maksājuma uzdevums un termiņi

8.1. Preču cenas interneta veikalā un formulētajā kārtībā ir norādītas litos ar PVN.

8.2. Pircējs uzskaita preces vienā no šādiem veidiem:

8.2.1. Maksājums ar bankas pārvedumu ir maksājums, kad Pircējs samaksā naudu Lovatieses.lt bankas kontā pēc maksājuma apstiprinājuma saņemšanas.

8.2.2. Maksājums skaidrā naudā piegādes / piegādes laikā - Pircējs maksā par precēm piegādes / izņemšanas laikā (pārsūtīšana-pieņemšana).

8.3. Pārdevējs patur tiesības pieprasīt no Pircēja daļēju vai pilnīgu avansa maksājumu.

9. Preču piegāde

9.1. Pircējs, pasūtot preces, var izvēlēties preču uzrādīšanas veidu, t.i. izmantot piegādes pakalpojumu, ko nodrošina Pārdevējs vai Pārdevēja piegādes punkts.

9.2. Preču piegāde Pircējam:

9.2.1. Izvēloties piegādes pakalpojumu, pircējs apņemas norādīt precīzu preču piegādes vietu.

9.2.2. Pircējs apņemas pats pieņemt preces. Gadījumā, ka tā nevar pieņemt preces, un piegādā preces uz norādīto adresi, pamatojoties uz citiem datiem, ko pircējs sniedz, pircējam nav tiesību celt prasību pret pārdevēju par piegādi sliktu.

9.2.3. Preces piegādā Pārdevējs vai tā pilnvarotais pārstāvis.

9.2.4. Preču piegāde (transportēšana) Lietuvas Republikas teritorijā (izņemot Kuršu kāpas) ir bez maksas.

9.2.5. Preču piegāde (transportēšana) uz Kuršu kāpu var aizņemt vairāk laika, nekā norādīts. Dīleris informē Pircēju par piegādes datumu Kuršu kāpienā, apstiprinot pasūtījumu.

9.2.6. Preces piegādā tikai tajā vietā, kur var ierasties pārvadātāja transports.

9.3 Preču izņemšana pie tirgotājiem Pārdošanas punkti:

9.3.1. Pircējs bez maksas var izņemt preces no Pārdevēja Preču Pārcelšanās punkta, kas atrodas Dvaro g. 49, Šauļi. Pārdevējs var mainīt adresi pēc koriģēšanas laika apstiprināšanas.

9.3.2. Pasūtītie produkti jāatsauc ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā, skaitot no Pārdevēja apstiprinājuma, ka pasūtījums jau ir gatavs, saņemšanas brīdī. Pircējs patur tiesības atcelt pasūtījumu bez brīdinājuma un atmaksā avansa maksājumu, ja tas ir samaksāts, bez savlaicīgas preču atsaukšanas.

9.3.3. Preces var izņemt tikai persona, kas pasūtījumu nodevusi, vai persona, kas norādīta pasūtījuma iesniegšanas laikā. Uzņemot preces, ir nepieciešams, lai Pārdevēja darbinieks būtu derīgs personas apliecinošs dokuments (personas apliecība, pasi vai jaunā modeļa vadītāja apliecība).

9.4. Pārdevējs piegādā preces Pircējam saskaņā ar produktiem, kas norādīti produkta aprakstos. Šie noteikumi ir provizoriski un arī neattiecas uz gadījumiem, kad Pārdevēja noliktavā nav vajadzīgās preces, un Pircējs ir informēts par viņa pasūtīto preču trūkumu. Turklāt Pircējs piekrīt, ka izņēmuma gadījumos preces prezentācija var aizkavēties sakarā ar neparedzētiem apstākļiem, izņemot Pārdevēja kontroli. Šādā gadījumā Pārdevējs apņemas nekavējoties sazināties ar Pircēju un vienoties par preču prezentācijas nosacījumiem.

9.4. Pārdevējs piegādā preces Pircējam saskaņā ar produktiem, kas norādīti produkta aprakstos. Šie noteikumi ir provizoriski un arī neattiecas uz gadījumiem, kad Pārdevēja noliktavā nav vajadzīgās preces, un Pircējs ir informēts par viņa pasūtīto preču trūkumu. Turklāt Pircējs piekrīt, ka izņēmuma gadījumos preces prezentācija var aizkavēties sakarā ar neparedzētiem apstākļiem, izņemot Pārdevēja kontroli. Šādā gadījumā Pārdevējs apņemas nekavējoties sazināties ar Pircēju un vienoties par preču prezentācijas nosacījumiem.

9.5 Visos gadījumos pārdevējs tiek atbrīvots no atbildības par pārkāpumu ziņā, ja netiek nodrošināta preču pircējs vai nav sniegta savlaicīgi, vainas pircējam vai pircējs apstākļos.

9.6. Preču prezentācijai Pircējam Pircējam kopā ar Pārdevēju vai viņa pilnvaroto pārstāvi jāpārbauda sūtījuma un preces (-u) stāvoklis. Pamanījis, ka iepakojums ir bojāts sūtījums, prece (s) ir bojāta (s), Pircējs ir pienākums nodot sūtījumu - pieņemšanu dokumentu. Pircējs neveic šādas darbības, pārdevējs ir atbrīvots no atbildības pret Pircēju par preču bojājumu, ja šāds kaitējums nav pamats, lai rastos rūpnīcas defektu un pilnu komplektu preču neatbilstību, ja šīs atšķirības var identificēt ārējā preču pārbaudi.

10. Preču kvalitāte

10.1. Katra priekšmeta produkta aprakstā katra Lovatileses.lt pārdotās preces īpašības ir kopīgas.

10.2 Pārdevējs nav atbildīgs par to, ka tiešsaistes veikala preces savā krāsu, formu vai citiem parametriem var neatbilst faktisko izmēru, formu un krāsu pircējs izmanto monitora funkcijas.

11. Preču atgriešana un nomaiņa

11.1 Pārdoto preču defekti tiek likvidēti, preces, kas nav kvalitatīvas, tiek nomainītas un atdotas atbilstoši 2001. gada ekonomikas ministram. 29. jūnijs Pasūtījuma Nr 217 "Par vienību atdošanas un apmaiņas noteikumu apstiprināšanu", kas apstiprināts Noteikumu par priekšmetu atmaksu un grozīšanu.

11.2. Preču atdošana un nomaiņa notiek saskaņā ar Ekonomikas ministra 2001. gada noteikumiem. 29. jūnijs Pasūtījuma Nr 217, kas apstiprināts ar "Noteikumiem par preču atmaksu un apmaiņu" un 2001. gada ekonomikas ministru. 17. augusts Pasūtījuma Nr 258 apstiprināti "Noteikumi par preču pārdošanu un pakalpojumu sniegšanu, ja līgumi tiek veikti, izmantojot sakaru iekārtas".

11.3. Atgrieztie produkti ir jāiesaiņo un jāiesaiņo saskaņā ar higiēnas noteikumiem. Pretējā gadījumā pārdevējam ir tiesības vairs nepieņemt preces.

11.4 Pēc klienta pieprasījuma objekta koriģētā summa (nevis rūpnīcas standarts) netiek pieņemta atpakaļ.

11.5 Piegādes izmaksas sedz pircējs, atdodot preci.

11.6 Nauda par atgriezto priekšmetu 11.1-11.5 instrukcijas, kas atbilst precēm tiek nodotas 2 darba dienu laikā (pēc saņemšanas atpakaļ preču un pārbaude) pircēja kontā vai izmaksā skaidrā naudā, ja pircējs vēlas.

11.7 Pasūtītājs pēc pieprasījuma var atcelt pasūtījumu atcelšanas brīdī, līdz brīdim, kad preces tiek nosūtītas pircējam. Ja darījums jau ir samaksāts, bet prece vēl nav nosūtīta, pēc atcelšanas nauda tiks atgriezta 2 darba dienu laikā pēc atcelšanas.

11.8 Pārdevējs patur tiesības atcelt pasūtījumu, ja pircējs norāda maksājumus par precēm, izmantojot bankas pārskaitījumu vai karti, bet neizmaksā pasūtījumu ilgāk par 5 darba dienām.

12. Objekta mērķis un lietošanas instrukcija

12.1. Priekšmeta mērķis ir dekoratīvs. Tas ir paredzēts gultas segšanai, dekorēšanai. Preces citādi nevar izmantot vai lietot, t.i. sēdēt uz to, gulēt vai citādi fiziski rīkoties. Veļas instrukcijas, gludināšanas instrukcijas ir norādītas uz produkta iepakojuma vai paša izstrādājuma. Pārdevējs nav atbildīgs par defektiem, kas radušies, lietojot vai nedarbojoties.

13. Termiņi pretenziju iesniegšanai par pārdoto preču defektiem

13.1. Garantija attiecībā uz tirgū laisto produktu kvalitāti ir 14 kalendārās dienas. Šis termiņš ir spēkā no preces iegādes vai piegādes datuma Pircējam. Termiņš ir paredzēts, lai nodrošinātu Pircējam pretenzijas par pārdotajiem trūkumiem. Pārdevējs nav atbildīgs par defektiem un defektiem produktā pēc 14 kalendārajām dienām.

14. Atbildība

14.1. Pircējs ir vienīgais atbildīgais par viņa sniegto personas datu precizitāti. Ja Pircējs nesniedz precīzus personas datus, Pārdevējs nav atbildīgs par sekas, kas izriet no tā, un iegūst tiesības pieprasīt tiešus zaudējumus no Pircēja.

14.2. Pircējs ir atbildīgs par darbībām, kas veiktas, izmantojot šo tiešsaistes veikalu.

14.3. Pārdevējs ir atbrīvots no jebkādas atbildības gadījumos, kad zaudējumi rodas no tā, ka pircējs, pārdevējs neatkarīgi no ieteikumiem un to saistību iepazinušies ar šiem noteikumiem, lai gan šāda iespēja tika dota.

14.4 Ja Pārdevēja interneta veikalu saites uz citiem uzņēmumiem, organizācijām vai privātpersonām vietnes pārdevēji nav atbildīgs par tajā vai darbības ietverto informāciju, Web neuzrauga, un kontroli pār tiem uzņēmumiem un privātpersonām pārstāvēta.

14.5 Pārdevējs nav atbildīgs par zaudējumiem un zaudējumiem, kas radušies Pārdevēja pārdoto preču dēļ.

14.6. Pārdevējs nav atbildīgs par pircēja un pārdevēja partneriem, kuru pakalpojumus pircēju pasūtījumus, pareizu savstarpējo saistību.

15. Informācijas apmaiņa

15.1. Pārdevējs nosūta visas ziņas uz 2.2. Noteikumu. pasūtījumā, ko nodrošina Pircēja sniegtā e-pasta adrese.

15.2 Pircēji visus ziņojumus un jautājumus nosūta Pārdevējam tiešsaistes iepirkšanās ar "kontaktu", minēto līdzekli.

16. Nobeiguma noteikumi

16.1. Šie noteikumi tika izstrādāti saskaņā ar Lietuvas Republikas tiesību aktiem.

16.2. Attiecības, kas izriet no šiem noteikumiem, reglamentē Lietuvas Republikas likumi.

16.3. Visus strīdus, kas izriet no šo noteikumu izpildes, risina sarunas. Ja nevar vienoties, strīdu risinātu ar Lietuvas likumu.